top of page
 • Yazarın fotoğrafıBudooru

Psikolojik Travma


Psikolojik travma

Yaşamımız boyunca karşılaştığımız olaylar ve deneyimler, duygusal ve zihinsel açıdan derin etkiler bırakabilir. Bazı olaylar, kişinin normal işlevselliğini etkileyerek psikolojik travmalara neden olabilir. Psikolojik travma, kişinin maruz kaldığı yoğun stres ve korku hislerini tanımlayan bir durumdur. Bu yazıda, psikolojik travmanın ne olduğunu, nedenlerini, belirtilerini ve tedavi seçeneklerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

I. Psikolojik Travma Nedir?

Psikolojik travma, kişinin yaşadığı veya tanık olduğu şiddetli bir olayın ardından normal işlevselliğini kaybettiği bir durumdur. Travma, doğal afetler, ciddi kaza, şiddet, cinsel saldırı, savaş gibi çeşitli olaylarla ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda, psikolojik travma, bireyin yaşadığı olayın yoğunluğu, olaya verdiği anlam ve kişinin iç gücü gibi faktörlerle de belirlenebilir.

II. Psikolojik Travmanın Nedenleri

 1. Doğal Afetler ve Kazalar: Devasa doğal afetler, depremler, tsunamiler ve büyük kazalar, bireylerde ciddi travmatik etkilere neden olabilir.

 2. Şiddet ve Saldırılar: Fiziksel şiddet, cinsel saldırı, soygun ve terör saldırıları gibi olaylar, travma sonrası stres bozukluğuna yol açabilir.

 3. Savaş ve Askeri Deneyimler: Savaş ve askeri görevler sırasında maruz kalınan tehlike, kayıp ve ölüm olayları, askerlerde ve sivillerde travmatik etkilere neden olabilir.

 4. İstismar ve İhmal: Çocuklukta yaşanan fiziksel, duygusal veya cinsel istismar ve ihmal, yetişkinlikte psikolojik travmaya yol açabilir.

 5. Kayıp ve Ayrılık: Sevilen birinin kaybı, boşanma veya ayrılık gibi durumlar da travmatik tepkilere sebep olabilir.

 6. Göç ve Sürgün: Zorlu göç deneyimleri ve savaş bölgelerinden kaçış, psikolojik travma riskini artırır.

III. Psikolojik Travmanın Belirtileri

Psikolojik travma, her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve belirtileri zaman içinde değişebilir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtiler yaygın olarak görülebilir:

 1. Korku ve Kaygı: Travma yaşayan bireyler, olayın tekrarlanmasından veya benzer olaylardan duydukları korku ve kaygı hissiyle mücadele edebilirler.

 2. Duygusal Denge Kaybı: Travma sonrası, kişiler duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir, duygusal bir çöküntü içine girebilir ve duygusal olarak uyuşmuş hissedebilirler.

 3. Depresyon ve Çaresizlik: Travma sonrası depresyon yaygın bir belirti olabilir ve kişiler geleceğe dair umutsuz ve çaresiz hissedebilirler.

 4. Uykusuzluk ve Konsantrasyon Güçlüğü: Travma, uyku düzenini ve konsantrasyonu etkileyerek günlük işlevselliği olumsuz yönde etkileyebilir.

 5. İlişkilerde Zorluklar: Travma, sosyal ilişkilerde zorluklar ve güven problemleri yaratarak kişiler arası ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

 6. Kendine ve Başkalarına Zarar Verme Düşünceleri: Bazı kişiler, travma sonrası yaşadıkları acıyı hafifletmek için kendilerine zarar verme veya intihar düşünceleri yaşayabilirler.

IV. Psikolojik Travmanın Tedavisi

Psikolojik travma tedavisi, bireyin yaşadığı travmanın şiddeti ve kişisel ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, aşağıdaki tedavi seçenekleri yaygın olarak kullanılır:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Olumsuz düşünceleri tanımlamak ve değiştirmek, travmatik hatıralarla başa çıkmak için kullanılır.

 2. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR): EMDR, travmatik anıların işlendiği terapi yöntemidir. Hasta, göz hareketleri eşliğinde travmatik anıları yeniden işler ve duygusal yüklerini azaltır.

 3. Grup Terapisi: Grup terapisi, travma yaşayan bireylerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı ve destek aldığı etkili bir yöntemdir.

 4. Farmakoterapi: Bazı durumlarda, antidepresan ve anksiyolitik gibi ilaçlar, belirtileri hafifletmek ve tedavi sürecine destek olmak için kullanılabilir.

 5. Sanat ve Müzik Terapisi: Sanat ve müzik gibi yaratıcı terapi yöntemleri, travma sonrası duygusal ifadenin artırılmasına ve duygusal iyileşmeye yardımcı olabilir.


Psikolojik travma, yaşanan veya tanık olunan şiddetli olaylar sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Doğal afetler, şiddet, savaş, istismar gibi olaylar, travmatik etkilere neden olabilir. Travma sonrası stres bozukluğu, korku, kaygı, duygusal düzensizlikler, depresyon gibi belirtiler gösterebilir. Psikolojik travma tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, EMDR, grup terapisi, farmakoterapi ve yaratıcı terapi yöntemleri kullanılır. Tedavi sürecinde profesyonel destek almak ve zamanla iyileşmeye odaklanmak önemlidir. Unutmayın ki herkesin travma sonrası tepkisi farklı olabilir ve herkes destek ve anlayışı hak eder.

Yazımız sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi niteliği taşımamaktadır. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.

Comments


Son Yazılar

bottom of page