top of page
 • Yazarın fotoğrafıBudooru

Ayaşlı ile Kiracıları - Memduh Şevket Esendal - Kitap Analizi ve Özeti


Ayaşlı ile Kiracıları Özeti

Giriş ve romanın konusu: Memduh Şevket Esendal'ın "Ayaşlı ile Kiracıları" romanının konusu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da yaşayan, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşadığı ve birbirlerine destek olduğu bir apartman dairesinde geçiyor. Romanın ana teması, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığıdır.

Roman, Ayaşlı İbrahim Bey adında, yaşlı bir adamın, köyünde yaşadığı dönemde zengin ve itibarlı bir adamken, Cumhuriyetin ilanından sonra tüm mal varlığını kaybetmesi ve Ankara'ya taşınmasıyla başlar. Ayaşlı, Ankara'ya taşındıktan sonra, devletten kiraladığı dokuz odalı bir daireyi kiraya vermeye başlar. Bu dairede, farklı sosyal sınıflardan insanlar yaşamaya başlar. Bunlar arasında, Necdet adında bir banka memuru, Adile adında bir tıp öğrencisi, Kirazağası adında bir köy ağasının oğlu, Şermin adında bir yazarın kızı ve Hanımefendi adında bir öğretmen yer alır.

Ayaşlı, kiracılarıyla iyi ilişkiler kurar. Onları sever ve onlara değer verir. Onları korur, onlara destek olur ve onlara akıl verir. Ayaşlı, romanın moral figürüdür. Onun ölümüyle, apartmanda bir boşluk oluşur. Kiracılar, Ayaşlı'yı çok özlerler. Ancak, Ayaşlı'nın onlar için bıraktığı miras, onu unutulmaktan kurtarır.

Roman, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşaması ve birbirlerine destek olmasını anlatıyor. Roman, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığını gösteriyor. Ayrıca, insanların hayatlarında karşılaştığı zorluklara rağmen, umudunu ve yaşama sevincini kaybetmemesi gerektiğini vurguluyor.

Roman, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan toplumsal değişimleri de yansıtıyor. Bu dönemde, geleneksel değerler yerini yeni değerlere ve anlayışlara bırakmaya başlar. Roman, bu değişimlerin, insanların hayatlarını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.

Memduh Şevket Esendal'ın "Ayaşlı ile Kiracıları" Romanı Özeti

1. Bölüm: Ayaşlı'nın Apartmanı

Roman, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da yaşayan bir apartman ve onun sakinlerinin öyküsünü anlatıyor. Apartman, dokuz odalı büyük bir daireden oluşuyor ve Ayaşlı İbrahim Bey tarafından kiraya veriliyor. Ayaşlı, bir köy beyinin oğlu olan yaşlı bir adamdır. Köyde yaşadığı dönemde zengin ve itibarlı bir adamdı, ancak Cumhuriyetin ilanından sonra tüm mal varlığını kaybetti. Bu nedenle, Ankara'ya taşındı ve devletten kiraladığı daireyi kiraya vermeye başladı.

Apartman, farklı sosyal sınıflardan insanlara ev sahipliği yapıyor. Kiracılar arasında bir banka memuru, bir tıp öğrencisi, bir yazar, bir avukat, bir öğretmen ve bir aşçı bulunuyor. Bu insanlar, farklı hayatlar yaşıyorlar, farklı hayalleri ve beklentileri var. Ancak, ortak bir noktaları var: Hepsi, Ayaşlı'nın apartmanında yaşarken, birbirlerinden öğreniyor ve birbirlerine destek oluyorlar.

2. Bölüm: Ayaşlı'nın Kiracıları

Romanın ana karakterlerinden biri, bankacı Necdet'tir. Necdet, orta sınıf bir ailenin çocuğudur. Ankara Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almaktadır. Necdet, dürüst ve çalışkan bir gençtir. Ancak, hayatındaki bazı belirsizliklerden dolayı mutsuzdur. Ailesinin onu yönlendirmesinden hoşlanmıyor ve kendi hayatını kurmak istiyor.

Diğer bir önemli karakter ise, tıp öğrencisi Adile'dir. Adile, varlıklı bir ailenin kızıdır. Güzel ve zeki bir genç kadındır. Ancak, babasının baskısından dolayı mutsuzdur. Babası, onun doktor olmasını istiyor, ancak Adile'nin farklı hayalleri var.

Ayrıca, romanda Kirazağası, Şermin, ve Hanımefendi gibi karakterler de önemli rol oynuyor. Kirazağası, bir köy ağasının oğludur. Ankara'ya okumak için gelmiştir. Şermin, bir yazarın kızıdır. Babasının izinden gitmek istiyor, ancak babasının onu desteklemediğini biliyor. Hanımefendi, bir öğretmendir. Eşinden boşanmış ve kendi başına yaşamaya çalışıyor.

3. Bölüm: Apartmanda Yaşam

Apartman sakinleri, birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlıdırlar. Birbirlerinin dertlerini paylaşırlar ve birbirlerine destek olurlar. Apartman, onların için bir sığınak ve bir ailedir.

Apartmanda bazen eğlenceli, bazen de hüzünlü olaylar yaşanır. Kiracılar, birlikte eğlenirler, birlikte ağlarlar. Birbirlerinin acılarını paylaşırlar, birbirlerinin mutluluklarını paylaşırlar.

4. Bölüm: Ayaşlı'nın Ölümü

Romanın sonunda, Ayaşlı ölür. Onun ölümüyle, apartmanda bir boşluk oluşur. Kiracılar, Ayaşlı'yı çok özlerler. Ancak, Ayaşlı'nın onlar için bıraktığı miras, onu unutulmaktan kurtarır.


Romanın Teması

"Ayaşlı ile Kiracıları" romanının ana teması, insan ilişkileri ve toplumsal değişimlerdir. Roman, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşaması ve birbirlerine destek olmasını anlatıyor. Aynı zamanda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan toplumsal değişimleri de yansıtıyor.

Roman, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığını gösteriyor. Ayrıca, insanların hayatlarında karşılaştığı zorluklara rağmen, umudunu ve yaşama sevincini kaybetmemesi gerektiğini vurguluyor.


Ayaşlı ile Kiracıları Özeti

Romanın Değerlendirmesi

Memduh Şevket Esendal'ın "Ayaşlı ile Kiracıları" romanı, Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından biridir. Roman, hem edebiyat hem de tarih açısından önemli bir eserdir. Cumhuriyet'in ilk yıllarına ışık tutan bu roman, aynı zamanda insan ilişkilerini ve toplumsal değişimleri de başarılı bir şekilde anlatıyor.

Romanın en güçlü yönlerinden biri, yazarın karakterleri çok iyi tanımış olması ve onları gerçekçi bir şekilde yansıtmasıdır. Ayaşlı, Kirazağası, Adile, Şermin, Necdet ve diğerleri, hepsi kendi hayatlarının içinde yaşayan, zaafları ve güçlü yönleri olan insanlar. Bu karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri de çok doğal ve inandırıcı.

Romanın bir diğer önemli özelliği, dönemin toplumsal değişimlerini yansıtmasıdır. Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler, geleneksel değerlerin yerini almaya başlarken, bu değişimler insanların hayatlarını da şekillendiriyor. Roman, bu değişimleri hem karakterlerin iç dünyalarında hem de dış dünyadaki olaylarda gösteriyor.

Romanın en çok öne çıkan yönlerinden biri de, yazarın üslubudur. Esendal, yalın ve akıcı bir dil kullanıyor. Bu dil, romanın daha anlaşılır ve etkileyici olmasını sağlıyor.

Romanın genel değerlendirmesi şu şekilde yapılabilir:

 • Edebi açıdan başarılı bir romandır. Karakterleri, konusu, üslubu ve anlatımıyla okuru etkileyen bir eserdir.

 • Tarihsel açıdan önemli bir romandır. Cumhuriyet'in ilk yıllarına ışık tutan bir romandır.

 • Toplumsal açıdan önemli bir romandır. İnsan ilişkilerini ve toplumsal değişimleri başarılı bir şekilde yansıtan bir eserdir.

Romanın en önemli katkılarından biri, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşaması ve birbirlerine destek olmasını anlatmasıdır. Roman, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığını gösteriyor. Ayrıca, insanların hayatlarında karşılaştığı zorluklara rağmen, umudunu ve yaşama sevincini kaybetmemesi gerektiğini vurguluyor.

Romanın bir diğer önemli katkısı ise, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan toplumsal değişimleri yansıtmasıdır. Roman, bu dönemde yaşanan değişimlerin, insanların hayatlarını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Bu değişimler, insanların düşüncelerinde, davranışlarında ve ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açıyor.

Roman, Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından biridir. Edebiyatseverlerin mutlaka okuması gereken bir eserdir.


Kitabın ana fikri:

Memduh Şevket Esendal'ın "Ayaşlı ile Kiracıları" romanının ana fikri, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığı ve insanların hayatlarında karşılaştığı zorluklara rağmen, umudunu ve yaşama sevincini kaybetmemesi gerektiğidir.


Roman, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşadığı bir apartmanda geçiyor. Apartman sakinleri, birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlıdırlar. Birbirlerinin dertlerini paylaşırlar ve birbirlerine destek olurlar.

Romanın ana karakterlerinden biri olan Ayaşlı, bir köy beyinin oğludur. Köyde yaşadığı dönemde zengin ve itibarlı bir adamdı, ancak Cumhuriyetin ilanından sonra tüm mal varlığını kaybetti. Bu nedenle, Ankara'ya taşındı ve devletten kiraladığı daireyi kiraya vermeye başladı.

Ayaşlı, apartmanın sakinleri için bir baba figürü gibidir. Onları korur, onlara destek olur ve onlara akıl verir. Ayaşlı'nın ölümüyle, apartmanda bir boşluk oluşur. Kiracılar, Ayaşlı'yı çok özlerler. Ancak, Ayaşlı'nın onlar için bıraktığı miras, onu unutulmaktan kurtarır.

Roman, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığını gösteriyor. Ayaşlı, Kirazağası, Adile, Şermin, Necdet ve diğerleri, farklı sosyal sınıflardan insanlardır. Ancak, hepsi aynı ülkede yaşıyorlar, aynı dönemde yaşıyorlar ve aynı zorluklarla yüzleşiyorlar. Bu ortak deneyimler, onları birbirine bağlar ve onları bir aile haline getirir.

Roman, insanların hayatlarında karşılaştığı zorluklara rağmen, umudunu ve yaşama sevincini kaybetmemesi gerektiğini de vurguluyor. Romanın sonunda, Kiracıları, Ayaşlı'nın ölümünden sonra bile, hayata tutunurlar ve hayatlarına devam ederler. Bu, onların umudunu ve yaşama sevincini kaybetmediklerini gösteriyor.

"Ayaşlı ile Kiracıları", Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından biridir. Roman, hem edebiyat hem de tarih açısından önemli bir eserdir. Roman, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşaması ve birbirlerine destek olmasını anlatıyor. Aynı zamanda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan toplumsal değişimleri de yansıtıyor.


Romanın bölümlerinin ana fikri:

1. Bölüm: Ayaşlı'nın Apartmanı:

Bu bölümün ana fikri, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşayabileceğini ve birbirlerine destek olabileceğidir. Apartman, bu farklı insanların bir araya gelip ortak bir yaşam kurdukları bir yerdir.


2. Bölüm: Ayaşlı'nın Kiracıları:

Bu bölümün ana fikri, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığıdır. Necdet, Adile, Kirazağası, Şermin ve Hanımefendi, farklı hayatlar yaşıyorlar, farklı hayalleri ve beklentileri var. Ancak, hepsi aynı dönemde yaşıyorlar ve aynı zorluklarla yüzleşiyorlar. Bu ortak deneyimler, onları birbirine bağlar ve onları bir aile haline getirir.


3. Bölüm: Apartmanda Yaşam:

Bu bölümün ana fikri, insanların farklı sosyal sınıflardan olsalar bile, ortak duygu ve deneyimler yaşayabilecekleridir. Apartman sakinleri, farklı sosyal sınıflardan insanlardır. Ancak, hepsi aynı apartmanda yaşıyorlar ve aynı deneyimleri paylaşıyorlar. Bu ortak deneyimler, onları birbirine bağlar ve onları bir aile haline getirir.


4. Bölüm: Ayaşlı'nın Ölümü:

Bu bölümün ana fikri, insanların hayatlarında karşılaştıkları zorluklara rağmen, umudunu ve yaşama sevincini kaybetmemesi gerektiğidir. Ayaşlı'nın ölümünden sonra bile, Kiracıları hayata tutunurlar ve hayatlarına devam ederler. Bu, onların umudunu ve yaşama sevincini kaybetmediklerini gösterir.


Kitaptaki karakterler:

Memduh Şevket Esendal'ın "Ayaşlı ile Kiracıları" romanında, farklı sosyal sınıflardan birçok karakter yer alıyor. Bu karakterler, romanın konusunu ve temasını şekillendiriyor.


Ayaşlı İbrahim Bey, romanın baş karakterlerinden biridir. Yaşlı bir adamdır ve bir köy beyinin oğludur. Köyde yaşadığı dönemde zengin ve itibarlı bir adamdı, ancak Cumhuriyetin ilanından sonra tüm mal varlığını kaybetti. Bu nedenle, Ankara'ya taşındı ve devletten kiraladığı daireyi kiraya vermeye başladı.

Ayaşlı, iyi kalpli ve yardımsever bir adamdır. Kiracılarını sever ve onlara değer verir. Onları korur, onlara destek olur ve onlara akıl verir. Ayaşlı, romanın moral figürüdür. Onun ölümüyle, apartmanda bir boşluk oluşur.


Necdet, romanın başkahramanı olarak kabul edilebilir. Orta sınıf bir ailenin çocuğudur. Ankara Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almaktadır. Necdet, dürüst ve çalışkan bir gençtir. Ancak, hayatındaki bazı belirsizliklerden dolayı mutsuzdur. Ailesinin onu yönlendirmesinden hoşlanmıyor ve kendi hayatını kurmak istiyor.

Necdet, romanın başında, kendi geleceğinden emin olmayan bir gençtir. Ancak, Ayaşlı'nın desteğiyle, kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi hayatını kurmayı öğrenir. Necdet, romanın sonunda, daha özgüvenli ve mutlu bir genç olarak karşımıza çıkar.


Adile, varlıklı bir ailenin kızıdır. Güzel ve zeki bir genç kadındır. Ancak, babasının baskısından dolayı mutsuzdur. Babası, onun doktor olmasını istiyor, ancak Adile'nin farklı hayalleri var.

Adile, romanın başında, babasının baskısı altında yaşayan bir genç kadındır. Ancak, Ayaşlı'nın desteğiyle, kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi hayallerini gerçekleştirmeyi öğrenir. Adile, romanın sonunda, daha bağımsız ve mutlu bir kadın olarak karşımıza çıkar.


Kirazağası, bir köy ağasının oğludur. Ankara'ya okumak için gelmiştir. Kirazağası, iyi kalpli ve yardımsever bir gençtir. Ancak, köyden gelen geleneklere bağlıdır.

Kirazağası, romanın başında, köyden gelen geleneklere bağlı bir gençtir. Ancak, Ankara'da yaşarken, yeni değerlere ve anlayışlara açık olmaya başlar. Kirazağası, romanın sonunda, daha modern ve açık fikirli bir genç olarak karşımıza çıkar.


Şermin, bir yazarın kızıdır. Babasının izinden gitmek istiyor, ancak babasının onu desteklemediğini biliyor.

Şermin, romanın başında, babasının desteğini alamayan bir genç kadındır. Ancak, Ayaşlı'nın desteğiyle, kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi hayallerini gerçekleştirmeyi öğrenir. Şermin, romanın sonunda, daha özgüvenli ve mutlu bir kadın olarak karşımıza çıkar.


Hanımefendi, bir öğretmendir. Eşinden boşanmış ve kendi başına yaşamaya çalışıyor.

Hanımefendi, güçlü ve bağımsız bir kadındır. Ancak, boşandıktan sonra, hayatında bazı zorluklarla karşılaşır.

Hanımefendi, romanın başında, boşandıktan sonra zor günler geçiren bir kadındır. Ancak, Ayaşlı'nın desteğiyle, güçlü bir kadın olarak ayakta durmayı öğrenir. Hanımefendi, romanın sonunda, daha güçlü ve mutlu bir kadın olarak karşımıza çıkar.


Diğer karakterler:

Romanda, Ayaşlı'nın apartmanında yaşayan diğer karakterler de önemlidir. Bu karakterler, romanın konusunu ve temasını destekleyen işlevler görürler.

 • Rasim, Necdet'in arkadaşıdır. Necdet'e destek olur ve ona akıl verir.

 • Fuat, Adile'nin arkadaşıdır. Adile'ye destek olur ve ona akıl verir.

 • Turan, Şermin'in arkadaşıdır. Şermin'e destek olur ve ona akıl verir.

 • Makbule Hanım, Ayaşlı'nın karısıdır. Ayaşlı'ya yardım eder ve ona destek olur.

"Ayaşlı ile Kiracıları", farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşadığı ve birbirlerine destek olduğu bir apartman dairesinde geçen bir romandır. Romanın karakterleri, bu farklı sosyal sınıfların insanlarını temsil ediyor. Romanın karakterleri, aynı zamanda, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığını gösteriyor.


Romandaki önemli olaylar: Memduh Şevket Esendal'ın "Ayaşlı ile Kiracıları" romanında, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşadığı ve birbirlerine destek olduğu bir apartman dairesinde geçen birçok önemli olay yer alıyor. Bu olaylar, romanın konusunu ve temasını şekillendiriyor.


Romanın önemli olaylarından bazıları şunlardır:

 • Ayaşlı'nın apartmanına taşınması: Ayaşlı, Cumhuriyet'in ilanından sonra tüm mal varlığını kaybeder ve Ankara'ya taşınır. Devletten kiraladığı dokuz odalı daireyi kiraya vermeye başlar.

 • Kiracıların apartmana taşınması: Ayaşlı'nın apartmanına, farklı sosyal sınıflardan insanlar taşınır. Bunlar arasında Necdet, Adile, Kirazağası, Şermin ve Hanımefendi gibi karakterler yer alır.

 • Ayaşlı'nın kiracılarıyla olan ilişkileri: Ayaşlı, kiracılarıyla iyi ilişkiler kurar. Onları sever ve onlara değer verir. Onları korur, onlara destek olur ve onlara akıl verir.

 • Kiracıların birbirlerine olan ilişkileri: Kiracılar, birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlıdırlar. Birbirlerinin dertlerini paylaşırlar ve birbirlerine destek olurlar. Apartman, onların için bir sığınak ve bir ailedir.

 • Ayaşlı'nın ölümü: Romanın sonunda, Ayaşlı ölür. Onun ölümüyle, apartmanda bir boşluk oluşur. Kiracılar, Ayaşlı'yı çok özlerler. Ancak, Ayaşlı'nın onlar için bıraktığı miras, onu unutulmaktan kurtarır.

Bu olaylar, romanın konusunu ve temasını şekillendiriyor.

Romanın konusu, farklı sosyal sınıflardan insanların bir arada yaşadığı ve birbirlerine destek olduğu bir apartman dairesinde geçiyor. Romanın teması ise, insanların ortak duygu ve deneyimlerinin, onları birbirine bağladığıdır.

Romanın önemli olaylarından bazıları, karakterlerin gelişimini de etkileyen olaylardır. Örneğin, Ayaşlı'nın apartmana taşınması, karakterlerin birbirleriyle tanışmasına ve aralarındaki ilişkilerin gelişmesine neden olur. Ayaşlı'nın kiracılarıyla olan ilişkileri, karakterlerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Kiracıların birbirlerine olan ilişkileri, onların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerine daha yakınlaşmalarına neden olur. Ayaşlı'nın ölümü, karakterlerin hayatlarında bir dönüm noktası olur ve onların hayatlarını yeniden düşünmelerine neden olur.Comments


Son Yazılar

bottom of page